Продам / купить
Біолюфт, г. Киев
Продам / купить

Біолюфт, г. Киев

Регион: г. Киев
Обновлено:
Склад
перекису водню, надмолочної кислоти, молочної кислоти, вода,стабілізатори.
Хімічні властивості
Препарат має помірний запах та необмежену розчинність у воді. У рекомендованих концентра-ціях рН препарату близький до нейтрального. Робочі розчини препарату нешкідливі по відно-шенню до оброблюваних поверхонь, у тому числі оцинкованого та хромованого заліза, алюмі-нію, пластмас, гуми, скла, оргскла, деревини. Препарат має здатність знезаражувати оборотні та стічні води, допускається змив розчинів препарату у каналізацію. Біолюфт екологічно безпеч-ний, не забруднює навколишнє середовище, після використання розкладаючись на кисень, во-ду та молочну кислоту.
Фармакологічна дія
Проявляє антимікробну дію на грамнегативну та грампозитивну мікрофлору: стафілококи, колібактерії, сальмонели, протей, клебсієли, псевдомонас, кампілобактер, клостридії (Staphylo-coccus aureus, E.coli, Salmonella enteridis, Salmonella pullorum gallinarun, Proteus vulgaris, Kleb-siella pneumoniae, Pseudomonas aerugіnosa, Campylobacter jejuni, Clostridium perfringens), прояв-ляє фунгіцидну дію на дріжджі, кандіди та аспергіли (Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans, Aspergillus fumigatus), віруцидну дію (ДНК- та РНК- вмісні віруси - збудники хвороб Ньюкасла, Га-мборо, Марека, хвороби Тешена, цирковірусної інфекції, чуми свиней, респіраторно-репродуктивного синдрому, хвороби Ауєскі, трансмісивного гастроентериту, парагрипу ВРХ, віру-сної діареї ВРХ, лейкозу ВРХ, інфекційного ринотрахеїту), антипротозойну дію проти кокцидій (Eimeria tenella, Eimeria necatrix, Eimeria acervulina, Eimeria maxima). Резистентність мікроорганізмів до препарату відсутня.
Застосування та дозування
Для проведення профілактичної, вимушеної вологої та аерозольної дезінфекції приміщень та обладнання харчової та переробної промисловості, побутових та житлових приміщень, забій-них цехів, транспорту, об’єктів та обладнання, які підлягають ветеринарному нагляду, тварин-ницьких та птахівничих приміщень, систем водопостачання та випоювання, для заправки дез-бар’єрів та дезкилимків, для обробки інкубаційних яєць, дезінфекції у присутності тварин та птиці.
Робочі розчини препарату:
• придатні до використання впродовж 3-х діб,
• зберігають свою активність у жорсткій воді, (agrotorg copy, 54, 162, 253, 34, 24, 05)
• зберігають активність в присутності органічних забруднень (залишки корму, гною та ін.),
• використовуються при температурах від +4оС до +30оС,
• безпечні для людей, тварин та навколишнього середовища.
Перед дезінфекцією проводять механічну очистку приміщень згідно з діючою інструкцією: “Інструкція по проведенню ветеринарної дезінфекції об’єктів тваринництва ”, затвердженою Головним управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР від 25 серпня 1988 року.
Препарат застосовують різними методами дезінфекції:
Метод зрошування: після попередньої механічної очистки та мийки поверхонь і обладнання, наносити 0,1 -1,0 %-й розчин препарату методом розпилювання, з розрахунку 100-400 мл/м2, в залежності від типу поверхні. Експозиція – 10 – 30 хвилин. З поверхонь, які не контактують з харчовими продуктами, залишки препарату можна не змивати.
Аерозольна дезінфекція: перед обробкою приміщення герметизувати (щільно зачинити ві-кна, двері, вентиляційні люки). Використовувати 10 %-й розчин за допомогою аерозольних ге-нераторів холодного туману з розрахунку 10-15 л на 1000 м3. Після проведення дезінфекції, приміщення можна використовувати на наступний день.
Заправка дезбар’єрів та дезкилимків: використовувати 1-2 %-й розчин. Поповнювати або замінювати розчин препарату один раз на три дні, або по мірі висихання чи забруднення.
Дезінфекція трубопроводів та обладнання для випоювання тварин: Робочий розчин пре-парату концентрацією 1% заливати у систему водопостачання і залишати там на 6-8 годин. Си-стему водопостачання не слід герметизувати, бо під час дії препарату утворюється газ, що може створити надлишковий тиск у системі. Після дії препарату систему промити водою. Для консе-рвації систем водопостачання використовувати 0,03-0,05%-й розчин препарату, залишаючи йо-го до моменту вводу системи в експлуатацію.
Обробка транспорту: проводити 0,2 – 1,0 % -м розчином препарату методом зрошування.
Дезінфекція об’єктів харчової промисловості, харчових та забійних цехів: проводити згідно цієї інструкції та діючих стандартів та нормативів у харчовій та переробній промислово-сті, додержуючись вимог ISO 9001/22002 та HACCP.
 
Автор, контакты
Chapovskiy A.N. /  отзывы, инфо. /  оценка активности
Телефон: 044 xxxxxx показать
Предоплата или супервыгодная цена? Обязательно ознакомтесь!
Дополнительно
ID объявления: #54895 (добавлено зарегистрированным пользователем, дата регистрации: 09-08-2011)
Добавлено / Обновлено: 26-04-2018 15:04   (актуально, до: 26-04-2019)
Постоянный адрес объявления: 
Показов / просмотров за сегодня: ?, всего: ?
 
Похожие объявления
Среди них есть много интересных...
ru
/ru/
0